ludzik bhp
697-301-501
e-mail: biuro@beabhp.pl

BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY

- oznacza zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i wiele innych.
SZKOLENIA:

szkolenia bhp

PPOŻ Konserwator sprzętu p.poż

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ppoż

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Pierwsza pomoc
- zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej
(po przewiezieniu do szpitala). Obowiazek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 KK
Oferujemy nasze usługi w zakresie:

pierwsza pomoc

HACCP

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) stanowi System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli i dotyczy zespołu zaplanowanych działań mających na celu zapewnić i chronić najwyższą jakość żywności w trakcie jej produkcji i dystrybucji w sektorze spożywczym. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych wraz z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.), uwzględniającą niniejsze rozporządzanie określają, iż każdy podmiot działający na rynku spożywczym obowiązany jest przestrzegać wymagań higienicznych w oparciu o zasadę dobrej praktyki higienicznej  (GHP) oraz produkcyjnej (GMP), stanowiących wstęp do wdrożenia systemu HACCP. Wśród podmiotów, których dotyczy przestrzeganie zasad w oparciu o HACCP wyróżnić można m.in.: cukiernie, lodziarnie, piekarnie, zakłady mięsne, magazyny i samochody chłodnicze, szpitale, przedszkola, ośrodki oświatowe, punkty gastronomiczne, punkty sprzedaży bezpośredniej żywności i wiele innych.

haccp

Instrukcje stanowiskowe

instrukcje stanowiskowe

Copyright © BeaBHP.plRealizacja: ASKONET informatyka i reklama